Амандман који је одбијен од стране Старопазовачке власти.

БИБЛИОТЕКА Нова Пазова

ИСКРЕНО И УПОРНО

Овера докумената – ОПЕТ

Проблем превоза путника

Борба за превоз пазовчана

Техничка вода

Питамо председника општине Стара Пазова

Расправа о буџету за 2017. годину