Седница СО Стара Пазова 04. 10. 2016.

Седница СО Стара Пазова 01. 07. 2016.

Седница СО Стара Пазова 14. 06. 2016.